לקוחות יקרים, אנחנו ב-VIP Traveler נעשה כמיטב ואת מרב מאמצינו על מנת לתכנן נכון את הטיול שלכם, לחסוך לכם בזמן ויותר חשוב, בכסף. אנחנו נתכנן לכם את הטיול לפרטי פרטים על פי בקשותיכם, רצונותיכם, תחומי העניין שלכם, נציע לכם לבקר במקומות שונים ולמעשה נכוון אתכם נכון בטיול שלכם. לנוחותכם ולמען שקיפות מרבית, נציג בעמוד זה של אתרנו את תהליך ותקנון הזמנת מסלולי טיול בחו"ל.

שלב ראשון

סגירת הזמנת המסלול - חתימה הדדית על הזמנת עבודה. ביצוע התשלום בכרטיס אשראי טרם תחילת העבודה.

שלב שני

שיחת תיאום ציפיות ראשונית עם מתכנן המסלול: מתכן הטיול יוצר קשר טלפוני עם המזמין ומברר פרטים אודות המטיילים ומטרותיהם. בשיחה זו גם מובהרים התהליך ודרכי ההתקשרות בין המתכן והמזמין. במקביל מועבר למזמין דואר אלקטרוני ובו בקשה לפירוט זמני טיסה, שכירת רכב או קרוואן, היכן מתי וכן תאריכים שבהם נקבעו אירועים, הוזמנו מלונות מראש ועל המתכן להתיחס אליהם בתכנון עצמו.

שלב שלישי

הכנת הצעה של שלד טיול המתבסס על בקשותיכם שימסרו טלפונית ובדואר אלקטרוני, מצד אחד, ועל הכרת האזור על ידי כותב המסלול, מהצד האחר. בשלב זה יכול המזמין להוסיף בקשות ולשנות הצעות עד שהשלד המוצע על ידי המתכנן מתאימים לרצון המזמין ולמטרותיו ואז על המזמין לאשר את השלד במכתב בדואר האלקטרוני. לאחר אישור שלד הטיול על ידי המזמין תחל הכנת המסלול המלא. בשלב זה ההתקשורת תתבצע בדואר אלקטרוני במטרה לשמר קשר בין המתכנן והמזמין ולמתן תשובות לבעיות לא צפויות הקשורות לתכנון לדוגמה – מציאת תחליף לפארק שנסגר או לחילופין שינוי פתאומי בתוכניות המזמין.

למזמינים טיול קרוואנים יתווסף שלב ביניים בו יועברו בדואר אלקטרוני, על בסיס השלד שאושר, רשימת כתובות של חניוני קרוואנים – חניון אחד לכל אזור שהומלץ בשלד הטיול ואושר על ידי המזמין, בסביבות אזורי הלינה המומלצים בשלד. מטרת רשימה זו היא לאפשר הזמנה מוקדמת ככל האפשר לחניית הקרוואן בטיול – יש לזכור שבארצות המערב חניונים רבים מלאים במהלך הקיץ כולו.

שלב רביעי

הכנת המסלול המלא והמפורט עפ"י ניסיון אישי של מתכנן המסלול.

עם סיום הכנת המסלול המלא והמפורט מועבר המסלול להדפסה ולאחר מכן הוא ישלח אליכם בדואר רשום. תיק זה יכלול את המסלול שלכם על פי ימים, לוח זמנים מומלץ לטיול, כמה זמן לשהות בכל מקום, כמה זמן נסיעה ממקום למקום, היכן לעצור, מה לראות, מהו הציוד/הביגוד הנדרש ועוד.

שלב חמישי

לאחר קבלת המסלול המלא עדיין שמורה לכם הזכות לפנות בשאלות הבהרה. בנוסף, אם ברצון המזמין להוסיף ימים או לשנות יעד ועדיין הדבר אפשרי מבחינת לוחות זמנים המזמין יכול לפנות ולבקש את הרחבת המסלול בתשלום.

במקרים של יציאה חפוזה לחו"ל ואי אפשרות להכין מסלול מלא, מפורט ומודפס שיימסר למזמין יוצעו למזמין שתי אלטרנטיבות:
  1. אפשרות לקבל בדוא"ל בתוך פרק זמן קצר יחסית שלד מורחב של מסלול הטיול. השלד המורחב יכלול פירוט אתרים רחב יותר מאשר שלד טיול רגיל – ראה דוגמאות. היתרון לקבלת שלד מורחב הוא ביכולת המתכנן להעביר בתוך ימים ספורים את החומר למזמין ולאפשר לו טיול מתוכנן אך עם מעט מאד דברי רקע וללא מפות גוגל.
  2. אפשרות להפגש עם המתכנן אך הפעם לא כדי לקבל חומר מודפס אלא יעוץ אישי בעל פה תוך היעזרות במפות מודפסות של יעדי הטיול. במקרה זה התעריף יהיה על בסיס שעתי, התשלום יעשה ישירות ליועץ בעת מתן ההדרכה. יתרון יעוץ כזה הוא ביכולת המתכנן להקשיב למזמין, לשמוע את רצונות והערותיו ולהתאים מידית את האתרים למטרות. במצב בו יגיע מזמין עם מפה מודפסת ניתן יהיה לסמן את המסלול ואת האתרים במפה.
זכות היוצרים נשמרת למתכנן המסלול גם לאחר מסירתה למזמין ולכן המזמין אינו רשאי לצלם, לשכתב, להעתיק ולהעביר את המסלול למי שאינו משתתף בטיול המתוכן.

ביטול עסקה לפני קבלת תיק המסלול: בהתאם לחוק ההחזרים ובתשלום של:
25% מהעיסקה טרם העברת שלד ראשון ללקוח,
26-50% מהעיסקה בהתאם להתקדמות העבודה עד אישור השלד,
51-90% מהעיסקה בהתאם למצב ההכנה של המסלול המפורט והמלא.

עבור תכנון, ייעוץ ובניית מסלול טיול הכולל טיולים אתגריים מודרכים או טיולים אתגריים הדורשים השכרת סוסים, טרקטורונים, אופניים, ג'יפים וכדומה - תחול תוספת של 20% ממחיר מסלול הטיול.

יובהר להלן:

מאחר ובתהליך בניית מסלול הטיול מגיע מידע ממקורות שונים, כאשר אופי ואפיון אתרי מסלול הטיול בחו"ל מישתנה ואינו בהכרח מתאים באופן שווה לכל אדם ומאחר ול- VIP Traveler אין כל שליטה על מקורות, מקומות התיור, מסעדות מומלצות, אתרי לינה ואתרי מסלול הטיול, VIP Traveler אינה אחראית במידה ולקוח אינו שבע רצון מהמסלול אשר ביצע ו- VIP Traveler אינה אחראית לכל עוגמת נפש אשר תגרם ללקוחות מאותם מקורות, אתרי טיול, מקומות ממולצים וכיוצ"ב כתוצאה מכך.

הסתמכות של הלקוח על כל תוכן, מידע, דעות ועמדות המוצגים במסלול המוצע, נעשה על פי שיקול דעתו ונתון לשיקול דעתו ואין VIP Traveler אחראית לכל תוצאה שתגרם עקב ביצוע של המסלול המוצע בדרך כזאת או אחרת.

בתכנון וכתיבת מסלולי טיול קרוואן: רשימת אתרי חניונים והצעה צמודה לדרך חיפוש חניונים כאלו הינם בגדר "צ'ופר" בלבד הניתן מרצונם הטוב של יועצי VIP Traveler. אין VIP Traveler מחויבת בדרך כלשהי לספק רשימת אתרי חניונים לקרוואן וכמו כן, רשימת אתרי חניונים לקרוואן אשר כן ניתנת במסגרת רצון טוב על ידי VIP Traveler, אינה באחריותה.

בכל מקרה, VIP Traveler ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') עקב המסלול המוצע או ההמלצות המופיעות בו. מלוא האחריות הנובעת מביצוע המסלול יחול על הלקוחות עצמם, והלקוחות מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את VIP Traveler בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד VIP Traveler בקשר עם כל תכנים שיועלו על ידה במסלול הטיול המוצע.

אין כל התחייבות מצד VIP Traveler להתאים את מסלול הטיול לצרכיו של כל אדם. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי VIP Traveler בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המומלצים במסגרת המסלול המוצע, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד VIP Traveler ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש במידע הניתן במסגרת הצעת המסלול נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

באם המידע ב- VIP Traveler יכיל טעויות ו/או פגמים אשר נעשו בתום לב, ל- VIP Traveler לא תהיה כל אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם ללקוחות כתוצאה משימוש בהמלצות ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

ברישום לדיוור מאתר viptraveler.co.il נותן המשתמש את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, ברישום פרטיו וחתימתו על הזמנת עבודה, מבקש להצטרף למאגר מכותבי אתר viptraveler.co.il לצורך קבלת דיוור (ניוזלטר) לכתובת המייל שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת האתר viptraveler.co.il. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות קישור "הסרה" המופיע בתחתית כל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי viptraveler.co.il וכן על ידי שימוש עצמאי במודול הצטרפות והסרה אשר בעמודה השמאלית של עמוד ארכיון דיוור.

לרשותכם טופס הזמנת מסלול טיול בחו"ל: