מה ידוע על חיי המתיישבים בארצות הברית במאות 18-19 ועל תקופת העבדות?